Sylvie heeft ondertussen 24 jaar ervaring in de vingertoppen. Wat haar onderscheidt is de telkens open blik waarmee ze haar cliënteel ontvangt. Een mens is geen vastgelegde zaak maar een energetisch wezen in constante in dynamiek. Veranderlijk en toch hetzelfde. Vanuit dat perspectief creëert ze een veilige ruimte waar de mens door zichzelf te mogen zijn zich kan overgeven aan het moment, en de kloof tussen lichaam en geest kleiner wordt.